Privacyverklaring

Dit privacybeleid (versie 1.0: 23 mei 2018) is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met ICT Drachten, handelsnaam van Net to Net Information Technology B.V., De Roef 7a, 9206 AK DRACHTEN, KVK-nummer 71123113.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website ictdrachten.nl en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen voor welke doeleinden, lees je hieronder.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website ictdrachten.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jouw gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of door het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat ICT Drachten in bepaalde gevallen je persoonsgegevens opslaat. ICT Drachten gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met jou als je erom vraagt;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot ICT Drachten haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder geven wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat je hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

ICT Drachten maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot je persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

ICT Drachten maakt geen gebruik van functionele, analytische en/of tracking cookies. Voor het verlenen van toegang tot onze website gebruiken wij dus geen persoonsgegevens. Ook verzamelen wij geen informatie om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website.

Links naar websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen voordat je deze websites bezoekt.

Je wettelijke rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@ictdrachten.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0512 – 36 00 77 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent. Zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen je vragen om je identiteit te bewijzen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

ICT Drachten, De Roef 7a, 9206 AK DRACHTEN, KvK-nummer 71123113

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt een klacht makkelijk bij ons indienen. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.